Politika privatnosti

Preduzeće Appello D.O.O. (u daljem tekstu Appello) je nosilac projekta podele poklon paketa TAŠI TAŠI svim porodiljama na teritoriji Republike Srbije, a koji prati web stranica, www.tasitasi.rs (u daljem tekstu „web stranica“).

Appello poštuje Vašu privatnost i posvećen je zaštiti podataka o ličnosti koje nam posetioci i korisnici (u daljem tekstu „Korisnici“) web stranice dostave.

Želeli bismo da Vas upoznamo sa sledećim principima kojima je uređena naša politika privatnosti.


Ko je rukovalac Vaših podataka?

Rukovalac koji prikuplja lične podatke dostavljene na web stranici  je:

Appello D.O.O. Beograd

Stevana Brakusa 6 lok 12

11030 Beograd

info@tasitasi.rs

Tel:+381 11 4066 945

Politika zaštite podataka o ličnosti

Prikupljanje, držanje, obrada i korišćenje podataka o ličnosti vrše se u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018). Podaci o ličnosti se neće koristiti izvan svrhe za koju su prikupljeni. Preduzete su sve potrebne mere zaštite podataka, u skladu sa utvrđenim standardima i postupcima, a koje su potrebne da bi se podaci zaštitili od gubitka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svake druge zloupotrebe.

Sve informacije dobijene od Vas, tj informacije o bilo kom korisniku aplikacije ili potencijalnom korisniku aplikacije ili posetiocu web stranice će se tretirati kao poverljive i neće biti namerno ili svesno otkrivene bilo kojoj drugoj strani iz bilo kog razloga. Ova politika se specifično odnosi na imena, adrese, adrese e-pošte, telefonske brojeve, datum rođenja, datum porođaja i sve ostale lične identifikacione podatke. Podaci se neće koristiti u svrhe koje nisu u skladu sa zakonom niti na bilo koji drugi način koji bi mogao da bude štetan po Vas uključujići i narušavanje Vaše privatnosti.

Svaki korisnik ima pravo da pristanak za obradu podataka o ličnosti opozove u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Podaci koje prikupljamo

Registracija paketa Taši Taši na web stranici zahteva od korisnika da pruži određene lične podatke koji se odnose na njega.

Obavezna polja za registraciju korisnika su označena zvezdicom (*).

Obavezna polja za registraciju su e-mail adresa, lozinka, pol, datum rođenja, ime i prezime (dodatno može biti i jedinstveni kod sa poklon kutije TAŠI TAŠI-kako bi potvrdili Vaš identitet, tj da je korisnik porodilja koja se porodila u Srbiji).

Ostali  lični podaci koje prikupljamo kao što su adresa, telefonski broj, datum rođenja bebe, pol deteta i dete po redu  nisu obavezni i prikupljamo ih samo kada nam se dobrovoljno dostave ponuđenim obrascima u okviru aplikacije, isključivo u svrhe udovoljenja zahtevima korisnika, kako bismo mogli pružiti uslugu koju je korisnik zatražio.

Korisnik je ovim putem obavešten da samo ako je roditelj/staratelj maloletnika ima pravo da pruži lične podatke koji se odnose na maloletnika (datum porođaja, što je ujedno i datum rođenja deteta, i pol deteta )samo ako je roditelj/staratelj maloletnika.


Ako Korisnik identifikuje grešku među podacima koje želi da obriše, on / ona može tražiti od rukovaoca da ih ispravi, popuni i, ako je potrebno, izbriše ih (podrska@tasitasi.rs).

Ostali podaci koje prikupljamo

Takođe prikupljamo podatke o korišćenju web strane sa podacima o aplikaciji (cookies – kolačić) i druge tehničke podatke koji nisu lične prirode, a koji nam omogućavaju da učinimo Vaše posete web strani lakšim, efikasnijim i isplativijim tako što Vam pružamo korisnički prilagođen pristup i prepoznajemo Vas kada se vratite na web stranu.

Kolačić je mali fajl sa podacima koji se prenosi sa aplikacije  na hard disk vašeg uređaja. Aplikacija ili web strana šalje kolačić kad je posećujete, pretražujete ili personalizujete, ili se registrujete za određene usluge. Kolačić ne može da čita lične podatke sa vašeg hard diska ili da čita fajlove kolačića koje su stvorili drugi sajtovi. Podatke koje kolačić može da sadrži su samo oni koje ste sami dostavili. Prihvatanje kolačića koji se koriste na aplikaciji ili web strani nam omogućava da dobijemo informacije o Vašim pretraživačkim navikama, koje možemo koristiti kako bi personizovali Vaše delovanje i ustanovili modele kretanja korisnika. Ovo činimo u cilju utvrđivanja korisnosti informacija i sadržaja aplikacije za korisnike i radi ustanovljenja efikasnosti našeg navigacionog sistema u pomaganju korisnicima da dođu do tih informacija.

Kolačići se po pravilu klasifikuju kao kolačići „sesije“ ili „trajni“ kolačići. Kolačići sesije se ne zadržavaju na vašem računaru nakon što ste zatvorili pretraživač. Trajni kolačići se zadržavaju na vašem računaru dok ih ne izbrišete ili dok im ne istekne rok trajanja.

U cilju poboljšavanja i prilagođavanja aplikacije Vašim potrebama, sakupljamo podatke koji nisu lične prirode, npr. podatke o vrsti programa za pretraživanje, operativnom sistemu i stranicama koje ste posetili.

Korisnik može da odbije upotrebu kolačića na web strani klikom na ikonu za zatvaranje prozora sa obaveštenjem o korišćenju tehnologije kolačića na web strani.

Internet pretraživač omogućava korisniku da odabere da odbije i / ili izbriše sve ili deo kolačića deponovanih na njegovom terminalu, bilo sistematski ili prema izdavaocu.

Zašto se ti lični podaci prikupljaju i na osnovu čega?

Prikupljanje i obrada ličnih podataka korisnika ima sledeće svrhe:
– Kreiranje i upravljanje korisničkim nalogom
– Korišćenje funkcije i usluga mobilne aplikacije
– Odgovaranje na zahteve ili pitanja korisnika
– Slanje i stavljanje na raspolaganje uredničkih informacija o nezi deteta u prvim mesecima materinstva.
– Realizacija i upravljanje marketinškim operacijama uključujući i komercijalne segmentacije (na osnovu pola, starosti, geografskog područja (region, grad), datum rođenja majke, datum rođenja deteta, broj dece, datum registracije) koristi se za stvaranje slične publike radi prilagođavanja sadržaja.

Ako korisnik ne želi primati informacije i obaveštenja od TAŠI TAŠI Kluba, može se protiviti slanju signalizirajući ga u bilo koje vreme na svom nalogu ili putem veze za odjavu koja je predviđena za tu svrhu u svim formama elektronske komunikacije i pisane komunikacije.

Koja su prava korisnika na njihove lične podatke?

U skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 87/2018) korisnik ima sva prava definisana navedenim zakonom.

Korisnik aplikacije ima koristi od ličnih podataka koji se odnose na njega:

– Pravo kreiranja korisničkog naloga koje mu omogućava da dobije niz korisnih funkcionalnosti i informacija
 – Pravo na ispravku koja mu omogućava, ako je potrebno, da ispravi, kompletira, ažurira lične podatke koji bi bili netačni, nepotpuni, dvosmisleni i/ili zastareli.
 – Pravo na brisanje („pravo da se zaboravi“) koje mu omogućava da se izvrši brisanje određenih  ili brisanje svih svojih ličnih podataka.

Kako su zaštićeni lični podaci?
Appello koristi različite mere tehničke i organizacione bezbednosti, kako bi se obezbedila bezbednost podataka korisnika i preduzima sve neophodne mere predostrožnosti kako bi se očuvala bezbednost tih podataka od gubitka, promene ili zloupotrebe.

Appello preduzima sve neophodne mere predostrožnosti, uzimajući u obzir prirodu podataka, kako bi se sačuvala bezbednost podataka i posebno, da se spreči da se oni deformišu, oštete ili da im pristupe neovlašćene treće strane (fizička zaštita prostora, autentifikacijski postupci sa osobnim i sigurnim pristupom preko poverljivih identifikatora i lozinki, zapisivanje veza, enkripcija određenih podataka, itd.).

Sigurnost skladišta:
Tokom perioda čuvanja, lični podaci korisnika se čuvaju na bezbednim serverima koji su dostupni samo ograničenom broju ljudi.
Lozinka:
Prilikom registracije na web stranici kreiranjem naloga, korisnik mora izabrati lozinku (koja se sastoji od najmanje 8 znakova i sadrži 3 od 4 elementa: veliko slovo, malo slovo, broj ili specijalni znak), što je strogo lično i poverljivo. Korisnik preuzima isključivu odgovornost za održavanje tajnosti ove lozinke, čija upotreba omogućava pristup njegovom ličnom računu i ličnim podacima koje je obezbedio tokom registracije ili kasnije. Korisnik je takođe obavešten da će njegov pristup biti blokiran nakon 10 neuspešnih pokušaja prijavljivanja.
Obaveštenje u slučaju izmene, gubitka ličnih podataka:
Rukovalac podacima ima obavezu da prijavi povredu ličnih podataka u roku od 72 sata nakon što sazna da je do povrede došlo. Kršenje zaštite ličnih podataka je povreda bezbednosti koja je rezultat slučajnog ili nezakonitog uništavanja, gubitka, izmene, neovlašćenog otkrivanja ličnih podataka koji se prenose, čuvaju ili na drugi način obrađuju, ili neovlašćeni pristup takvim podacima;

Kršenje podataka se može kategorisati prema 3 principa sigurnosti informacija:

– Narušavanje poverljivosti: u slučaju otkrivanja ili neovlašćenog ili slučajnog pristupa ličnim podacima
– Povreda dostupnosti: u slučaju slučajnog ili neovlašćenog gubitka / uništavanja ličnih podataka
– Povreda integriteta: u slučaju slučajne ili neovlašćene modifikacije ličnih podataka

U zavisnosti od okolnosti, kršenje se može odnositi na poverljivost, integritet i dostupnost u isto vreme, kao i na bilo koju kombinaciju ova tri načela.

Appello je dužan da dokumentuje svako kršenje ličnih podataka, navodeći činjenice koje se odnose na povredu ličnih podataka, njegove efekte i mere koje su preduzete za njihovo otklanjanje.


Ostalo

Svako korišćenje aplikacije podložno je uslovima i pravilima opisanim na ovoj stranici.

Ako imate pitanja ili nedoumice u vezi sa našim prikupljanjem, korišćenjem ili bezbednošću Vaših ličnih podataka, molimo da nas kontaktirate na e-mail adresu podrska@tasitasi.rs.